header-produkte

Biogaz

Czym jest biogaz?

Biogaz jest mieszanką gazową z metanu i dwutlenku węgla oraz pary wodnej, azotu, tlenu, wodoru, amoniaku oraz siarkowodoru i jest produktem końcowym anaerobowego procesu fermentowania. Można uzyskać go z gnojowicy i innych materiałów organicznych. Mikroorganizmy w tzw. komorach fermentacyjnych (podgrzewanych i bez dostępu powietrza) doprowadzają do rozkładu biomasy w temperaturze między 35° a 55° C.

 

Jak funkcjonuje biogazownia?

Zasada jest bardzo prosta. Biogaz powstaje w komorze fermentacyjnej, a następnie zostaje przetworzony w urządzeniu kogeneracyjnym w energię elektryczną i ciepło. Nasze najnowsze osiągnięcia to zasilanie lokalnych sieci gazowych uszlachetnionym biogazem. Pozostałość pofermentacyjna może być wykorzystana jako bardzo wartościowy nawóz. Zdobyta energia – dzięki stosowaniu surowców odnawialnych – stanowi ważny wkład do aktywnej ochrony środowiska.

Dziesięć dobrych argumentów za biogazem

  1. Biogaz uniezależnia od importu ropy i gazu.
  2. Biogazownie dostarczają energię zarówno elektryczną jak i termiczną.
  3. Biogazownie mogą ocieplać budynki i podgrzewać wodę przemysłową.
  4. Podnosi się gospodarczość terenów wiejskich.
  5. Pozostałość pofermentacyjna jest wartościowym nawozem gospodarczym.
  6. Pozostałość pofermentacyjna może zastąpić nawozy mineralne i oszczędzać wodę pitną.
  7. Pozostałość pofermentacyjna może być stosowana do wielu roślin, a nawet służy jako nawóz bezpośredni.
  8. Biogaz jest ekologiczny, tani i pewny.
  9. Zamiast zwykłego wyrzucania organicznych pozostałości, można z nich produkować energię.
  10. Proces fermentacyjny redukuje zdolności wzrostowe nasion chwastów.