header-kontakt

 1. Interesują Państwa materiały informacyjne, obejrzenie referencyjnej instalacji lub indywidualna rozmowa wstępna? Prosimy wypełnić formularz, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu kilku dni. Pola zaznaczone (*) są obowiązkowe.
 2. 1. Dane dotyczące osoby zainteresowanej:
 3. Pan/Pani:
  Ungültige Eingabe
 4. Imię, Nazwisko:(*)
  Ungültige Eingabe
 5. Firma:
  Ungültige Eingabe
 6. Funkcja:
  Ungültige Eingabe
 7. Kod pocztowy, miejscowość:(*)
  Ungültige Eingabe
 8. PLZ, Ort:(*)
  Ungültige Eingabe
 9. Tel.:
  Ungültige Eingabe
 10. Faks:
  Ungültige Eingabe
 11. E-Mail:(*)
  Ungültige Eingabe
 12. 2. Dane dotyczące substratów wsadowych
 13. 2.1 Substraty z chowu zwierząt (gnojowica, obornik, suche odchody):
 14. Gatunek zwierząt / rodzaj systemu utrzymania (np. tuczniki, krowy mleczne, kury nioski, itp.)
  Ungültige Eingabe
 15. Ilość (w m3 lub tonach dziennie lub rocznie)
  Ungültige Eingabe
 16. Zawartość substancji suchej (Zawartość substancji suchej, w % świeżej masy)
  Ungültige Eingabe
 17. 2.2 Substraty roślinne (rośliny energetyczne, surowce odnawialne):
 18. Rodzaj surowca odnawialnego (np. kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw, CCM, itp. )
  Ungültige Eingabe
 19. Ilość (w tonach dziennie lub rocznie)
  Ungültige Eingabe
 20. 2.3 Odpady organiczne (brak bonusu za surowce alternatywne!):
 21. Rodzaj odpadów lub ich pochodzenie (z.B. podroby, resztki potraw, tłuszcze, itp.)
  Ungültige Eingabe
 22. Ilość (w tonach dziennie lub rocznie)
  Ungültige Eingabe
 23. Zawartość substancji suchej (Zawartość substancji suchej, w % świeżej masy)
  Ungültige Eingabe
 24. 3. Dane dotyczące wykorzystania ciepła odzyskanego
 25. Jakie możliwości wykorzystania ciepła odzyskanego istnieją w najbliższym otoczeniu planowanej lokalizacji instalacji? Jak duże jest zapotrzebowanie cieplne tych form wykorzystania?
  Ungültige Eingabe
 26. 4. Informacje dotyczące przechowywania i zastosowania substratów fermentacji
 27. W przypadku wspólnej fermentacji gnojowicy: Czy w Państwa gospodarstwie istnieją pojemności magazynowe dla gnojowicy powstałej z chowu zwierząt? Jeżeli tak, jakiej wielkości?
  Ungültige Eingabe
 28. Ile hektarów rolniczej powierzchni użytkowej posiadają Państwo we własnym gospodarstwie do utylizacji występujących substratów fermentacji z wytwarzania biogazu?
  Ungültige Eingabe
 29. 5. Informacje odnośnie lokalizacji biogazowni
 30. Jakiej wielkości jest wybrana lokalizacja instalacji? Czy posiadają Państwo zezwolenie lub złożyli Państwo wniosek o zezwolenie na budowę biogazowni?
  Ungültige Eingabe
 31.