header-produkte

Co je to bioplyn?

Bioplyn je plynná směs skládající se z metanu a oxidu uhličitého, vodní páry, dusíku, kyslíku, vodíku, amoniaku a sulfanu a je výsledným produktem anaerobní digesce. Získává se z kejdy a jiných organických materiálů. Mikroorganismy rozkládají biomasu v tzv. fermentorech, které jsou vyhřívané a vzduchotěsné, při teplotách od 35° do 55° C.

Jak funguje bioplynová stanice?

Princip je zcela jednoduchý. Bioplyn vzniká ve fermentoru a potom se přeměňuje v blokové tepelné elektrárně na elektrickou energii a teplo. Naší poslední inovací je odvádění zušlechtěného surového bioplynu do místní plynárenské sítě. Zkvašený zbytkový materiál může být použit jako hodnotné hnojivo. Získaná energie představuje díky použití obnovitelných surovin významný přínos k aktivní ochraně životního prostředí.


Deset důvodů pro bioplyn

  1. Bioplyn vede k nezávislosti na dovozech ropy a plynu.
  2. Bioplynové stanice vyrábí kromě elektrické také tepelnou energii.
  3. Bioplynové stanice mohou vytápět budovy nebo ohřívat užitkovou vodu.
  4. Vzrůstá hospodářská soběstačnost krajiny.
  5. Bioplynová kejda je kvalitním hospodářským hnojivem.
  6. Bioplynová kejda může nahradit minerální hnojiva a šetřit pitnou vodu.
  7. Bioplynová kejda vyvážená na rostlinný porost slouží dokonce jako hnojivo na list.
  8. Bioplyn je ekologický, levný a stabilní.
  9. Místo pouhé likvidace organických zbytkových látek se vyrábí energie.
  10. Proces zkvašování snižuje schopnost vzklíčení plevele.