header-infocenter

Na této stránce uvádíme termíny všech veletrhů, které ještě neproběhly. Pokud má veletrh vlastní webové stránky, je uveden jako webový odkaz

  • 08.03. - 10.03.2013, AGROTECH, Kierlce, Polsko
  • 21.03. - 24.03.2013, New Energy, Husum, Německo
  • 07.10. - 10.10.2013, POLEKO, Pozn, Polsko